MOBILITÁSI CSOMAG

A mobilitási csomag egyensúlyt hivatott létrehozni a gépjárművezetők számára megteremtett jobb szociális és munkakörülmények, valamint a határokon átnyúló egységes szolgáltatási feltételek között. Az intelligens második generációs menetíró készülékek bevezetésének célja a közúti közlekedésbiztonság növelése, a kötelező szociális normáknak való megfelelés ellenőrzésének a javítása és az uniós tagállamok szabályainak összehangolása. Az intelligens menetíró készülékek második generációjának bevezetésére több fokozatban kerül sor.

Mobilitási Csomag

1. A járművezetők biztonságának és munkakörülményeinek javítása

A mobilitási csomag első fő célja, hogy szigorúbb szabályokkal kötelezze a munkaadót a járművezetők megfelelő munkakörülményeinek megteremtésére. Ebbe beletartozik a maximális (napi és heti) vezetési idő, a minimum szünetek és a napi / heti pihenőidő szabályozása, valamint a 165/2014/EU rendelet a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történt módosítása.

Mobilitási Csomag

2. A szabadpiaci verseny biztosítása

A mobilitási csomag szigorúan szabályozza a nemzetközi szállítást végző járművezetők kiküldetésének feltételeit. A csomag két legtöbbet emlegetett példája ebben a kategóriában a határátlépés kötelező rögzítése a digitális tachográfon, és a kabotázs műveletek egységes szabályozása.

Mobilitási Csomag

3. Fenntartható üzleti gyakorlat kialakítása és közúti biztonság növelése

A mobilitási csomag azokat a rendelkezéseket is aktualizálja, amelyek az árufuvarozási piachoz való hozzáférést szabályozzák.
Ide tartoznak például a közúti fuvarozói szakma gyakorlásához szükséges feltételek, valamint a járművek előírás szerinti műszaki paraméterei.

Mobilitási Csomag

Fő mérföldkövek és határidők

2023. augusztus 21-től – minden újonnan forgalomba helyezett járműben, belföldi és nemzetközi szinten.

2024 vége előtt – kötelező utólagos felszerelés a nemzetközi járművek valamennyi analóg és 1B menetíró készülék cseréjénél.

2025. augusztus 21. előtt – kötelező utólagos beszerelés, minden első generációs Smart1 tachográffal szerelt a nemzetközi fuvarozásban résztvevő szállítójárműveken.

2026. július 1-től – minden 2,5 tonna feletti tehergépjárműben, kizárólag nemzetközi fuvarozás esetén.

További tájékoztatók

Mobilitási Csomag és a digitális tachográf

Stoneridge SE5000 Smart2

A változások új eszköz fejlesztését követelték meg. Az SE5000 Smart 2 digitális tachográf készen áll a Mobilitási Csomagra. Cégünk a Stoneridge hivatalos magyarországi képviselete. Az új SMART 2 megrendelhető cégünktől és partnereinktől.

Érdekel